SUŠENI OBILIĆ

Sušeni Obilić se dobija procesom prerade, u kojem se u prvoj fazi vrši granulacija i pranje uglja, tako da u dalji proces ulazi separisani ugalj granulacije od 30-150 mm, ugalj dalje odlazi u sušaru, u kojoj se oplemenjivanjem i određenim tehnološkim procesima povećava njegova kalorična vrednost.
Pogodan je za loženje i u pećima, furunama, šporetima na čvrsto gorivo, i u kotlovima za parno grejanje, razvija visoke temperature.
Po svim svojim karakteristikama je ekvivalentan „Sušenoj Kolubari“, jedina vidljiva razlika je boja, koja je siva.

Proizvođač: RB Obilić – Srbija – Kosovo i Metohija.
Kop: Obilić
Granulacija: Kocka -60 mm +40 mm.
Gornja kalorična vrednost: 17814 KJ/kg – 4258 kcal/kg
Donja kalorična vrednost: 16617 KJ/kg – 3971 kcal/kg
Sadržaj pepela: 12.86%
Sadržaj vlage: 23.92%
Sadržaj ukupnog sumpora: 1.07%