LIGNIT KREKA

Lignit Kreka je ugalj koji se dobija podzemnom eksploatacijom. Ugalj se odlikuje sledećim osnovnim tehničko-hemijskim karakteristikama:

  • Donja kalorijska vrednost: do 3.200 kcal/kg – dostavno stanje
  • Sadržaj vlage: do 43% – dostavno stanje
  • Sadržaj pepela: do 10% – dostavno stanje
  • Sadržaj ukupnog sumpora: do 1% – dostavno stanje

Lignit Kreka se za široku potrošnju proizvodi u asortimanima “komad” +80 mm,  “kocka” -80+40 mm; “orah” -40+20 mm; i za industrijsku potrošnju i dalju preradu: “sitan”-20+0 mm, “mešani” -80+0 mm; “mešani” -113+0 mm.