Ugalj resavica

Mrki ugalj Resavica je visokokvalitetni mrki ugalj koji se dobija podzemnom jamskom eksploatacijom rudnika mrkog uglja “Rembas”. Rudnik mrkog uglja “Rembas” posluje u sastavu Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja “Resavica” – u restruktuiranju. Osnovne tehničko-hemijske karakteristike mrkog uglja Resavica su:

  • Donja kalorijska vrednost: do 4.900 kcal/kg – dostavno stanje
  • Sadržaj vlage: do 19% – dostavno stanje
  • Sadržaj pepela: do 9% – dostavno stanje
  • Sadržaj ukupnog sumpora: do 1,1% – dostavno stanje

Mrki ugalj Resavica se proizvodi za široku potrošnju u sledećim asortimanima: “komad” -100+60 mm, “kocka” -60+30 mm, “orah” -30+15 mm, kao i za industrijsku potrošnju u asortimanina “grah” -15+6 mm, “sitan” -15+0 mm i “prah” -0.5+0 mm.