Ugalj sirova kolubara

Lignit Kolubara je ugalj koji se dobija površinskom eksploatacijom na četiri površinska kopa Rudarskog basena “Kolubara” d.o.o. Lazarevac. Spada u jedan od najprodavanijih sirovih lignita i zbog svojih karakteristika može se koristiti za loženje u šporetima i pećima na čvrsto gorivo. Osnovne tehničko-hemijske karakteristike sirovog uglja “Kolubara” su:

  • Donja kalorijska vrednost: do 2. 200 kcal/kg – dostavno stanje
  • Sadržaj vlage: do 53% – dostavno stanje
  • Sadržaj pepela: do 16% – dostavno stanje
  • Sadržaj ukupnog sumpora: do 0,9% – dostavno stanje