LIGNIT KOVIN

Lignit Kovin je ugalj koji se dobija podvodnom eksploatacijom sa dna jezera koje je povezano sa rekom Dunav na kopu “Malo Bavanište” kod Kovina. Može se koristiti za loženje u šporetima i pećima na čvrsto gorivo, a pri ne mnogo niskim temperaturama može da se loži i u kotlovima. Osnovne tehničko-hemijske karakteristike lignita Kovin su:

  • Donja kalorijska vrednost: do 3. 600 kcal/kg – dostavno stanje
  • Sadržaj vlage: do 50% – dostavno stanje
  • Sadržaj pepela: do 10% – dostavno stanje
  • Sadržaj ukupnog sumpora: do 1,2% – dostavno stanje 

Lignit Kovin se za široku potrošnju isporučuje u asortimanu “komad/kocka” – granulacija -350+30 mm.