Ugalj ugljevik

Mrko-lignitni ugalj Ugljevik je lignitsko-mrki ugalj koji se dobija površinskom eksploatacijom. Ugalj se odlikuje sledećim tehničko-hemijskim karakteristikama:

  • Donja kalorijska vrednost: do 3.400 kcal/kg – dostavno stanje
  • Sadržaj vlage: do 35% – dostavno stanje
  • Sadržaj pepela: do 23% – dostavno stanje
  • Sadržaj ukupnog sumpora: do 5% – dostavno stanje

 Mrko-lignitni ugalj Ugljevik se isporučuje za široku potrošnju u asortimanima “komad” i “kocka”.