USLOVI PRODAJE

Kada su u pitanju količine od 25 i više tona uglja isporuka ide direktno iz rudnika na adresu kupca, kamionima kiperima ili železnicom. Manje količine se isporučuju direktno sa stovarišta.

Isporuku svih vrsta energenata vršimo na celoj teritoriji Republike Srbije i snabdevamo preduzeća, školske, predškolske i druge ustanove, sindikate, individualne kupce i slicno.

Cena, plaćanje, dinamika isporuke i ostali uslovi prodaje za svu robudogovaraju se sa svim zainteresovanim tj. potencijalnim kupcima direktnim kontaktom, putem navedenih telefona ili e-mail adrese.